Yapım Aşamasında
100. Yıl: 242 2473747
Dokuma: 242 346 6020
Kepez 242 325 8400